Zebraların Çizgilerinin Sahip Olduğu Yaratılış Özellikleri

10 yıl önce
Zebraların Çizgilerinin Sahip Olduğu Yaratılış Özellikleri için yorumlar kapalı
3.073 kez görüntülendi

Zebraların Çizgilerinin Sahip Olduğu Yaratılış Özellikleri

Zebraların çoğu gizlenecek fazla yer olmayan açık otlaklarda yaşarlar. Bu nedenle hayatta kalabilmek için çok hızlı hareket etmek zorundadırlar. Zebraların tüm vücut yapıları bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaratılmıştır.

İnsana ilk bakışta atı hatırlatan zebralar, atlarda olduğu gibi, yele denilen uzun tüylere sahiptirler; vücut yapıları da atlara benzer şekilde yaratılmıştır ve en az onlar kadar hızlı koşarlar. Zebraların bacakları çok uzundur, güçlü kasları ve geniş bir alana sahip olan akciğerleri bu canlıların hiç yorulmadan ve yavaşlamadan çok uzun mesafeleri koşabilmelerini sağlar. Zebraların kemikleri de hafif olmasına rağmen oldukça güçlüdür ve hızlı koşmaları için özel olarak yaratılmıştır. Fakat zebraların asıl ilginç özelliklerinden biri siyah beyaz çizgili kürkleridir.

  • Zebraların çizgileri onların kamufle olmalarını sağlar:

Hayvanlardaki savunma taktiklerinin en önemlilerinden biri kuşkusuz ki kamuflajdır. Kamuflaj yapan canlılar, yaşadıkları ortama son derece uyumlu şekilde yaratılan vücut yapıları ile adeta özel bir koruma altına alınmışlardır. Bu canlıların vücutları bulundukları ortamla son derece uyumludur. Zebraların üzerlerindeki çizgili desenler de kamuflaj görevi görür ve doğadaki düşmanlarına karşı gizlenmelerini sağlar.  Bilindiği gibi zebralar savan adı verilen uzun otlaklarda yaşarlar. Çizgili kürkleri olan zebraları bu uzun otlar içinde ayırt etmek çok güçtür; çünkü çizgiler otların gölgesi gibi görünerek hayvanın vücudunun net bir şekilde görülmesini engeller.

Zebraların sahip olduğu bu muazzam kamuflaj sisteminin tesadüflerle oluştuğunu iddia etmek elbette ki bilimsellikten uzak ve akıl dışı bir iddia olacaktır. Ortada bir düzen varsa, onun bir düzenleyicisi de vardır. Yeryüzündeki kusursuz düzen Rahman olan Allah’a aittir. Akıl sahibi insanlara düşen Allah’ın yaratması üzerinde detaylı olarak düşünmektir. Yüce Rabbimiz Allah Nahl Suresi’nde bu gerçeği şöyle bildirmektedir:

“Yerde sizin için üretip-türettiği çeşitli renklerdekileri de (faydanıza verdi). Şüphesiz bunda, öğüt alıp düşünen bir topluluk için ayetler vardır.” (Nahl Suresi, 13)

  • Zebraların çizgileri önemli bir savunma aracıdır:

Zebraların çizgileri en önemli savunma mekanizmalarından biridir. Çünkü bir arada durdukları zaman kendilerini avlamak isteyen yırtıcı hayvanlar, bu çizgilerden dolayı sürüyü bir bütün olarak algılarlar. Bu durumda avcı, avlayacağı zebrayı seçmekte güçlük çeker, bu da zebralar için bir korunma olur. Aynı zamanda sürü halinde gezerken desenleri yan yana geldiğinde, kütle halinde görünürler. Onları avlamak isteyen düşmanları bu canlılara odaklanamazlar.

Siyah beyaz çizgilerin zebralar için taşıdığı bir diğer savunma mekanizması da bu çizgilerin zebraları kan emen ve hastalık taşıyan at sineklerinden korumasıdır.

Bilim adamları at sineklerinin yatay çizgi şeklindeki polarize olmuş ışıktan etkilendiğini bulmuşlardır. Bu etki zebraları at sineği saldırılarından koruyan önemli bir etkendir. At sinekleri larvalarını su üzerinde bulunan yaprakların üzerine bırakırlar, su dalgalarından yansıyan yatay çizgili ışıklar da polarize olduğundan, at sineğinin su yerine yaprağa doğru yönelmesini sağlar.

Yapılan bir araştırmada, bir tarlaya üzeri yapışkanlı farklı renklerde modeller yerleştirerek, at sineklerinin hangi modele daha fazla ilgi gösterdiği araştırılmıştır. Beyaz, siyah ve çizgili modeller üzerinde yapılan incelemede at sineklerinin çizgili modele daha az rağbet gösterdiklerini ortaya koymuştur. Bu araştırmadan da anlaşılacağı gibi at sineği zebranın siyah beyaz çizgilerini polarize ışıklara benzetmekte ve bu polarize desenin su olduğunu düşünerek zebraya yönelmemektedirler.

Bu çok önemli gözlem ve deney, canlıların yaratılışındaki mükemmel düzene, canlıların tek bir Yaratıcı tarafından yaratıldığına dair çok önemli bir örnektir. Zebranın at sineğini kendisinden uzaklaştırmak için, at sineğinin polarize ışık yansıtan su dalgalarından etkilendiğini bilmesi imkansızdır. At sineğine ait bu özelliği bilse bile zebra, kendi derisini su dalgalarının yansımasındaki polarizasyona benzer olarak yaratma gücüne sahip değildir. Zira zebra embriyo iken siyah derilidir ancak doğuma yakın bir zamanda derisi çizgili hale gelir. Daha doğumdan önce anne karnında bu mükemmel çizgiler oluşmuştur.

At sineğinin bulaşıcı hastalık taşıyan ısırıklarından korunmak icin zebranın derisini tam da at sineğinin gözlerinin etkileneceği kalınlıklıkta ve uzunlukta, su dalgalarının oluşturduğu polarizasyona benzer beyaz çizgilerle yaratan Yüce Rabbimiz’dir. Bu örnek herşeyi bir hikmetle yaratan Yüce Rabbimiz’in sonsuz merhametinin ve ilminin delilllerindendir:

“Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, Güneş’e, Ay’a ve yıldızlara Kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.” (Araf Suresi, 54)

Zebralar  yaşadıkları çevreyle uyum içindeki renkleri sayesinde kamufle olur, düşmanlarından gizlenebilirler. Veya üzerlerinde taşıdıkları renkler ve desenler düşmanları açısından caydırıcı bir görünüm oluşturabilir. Rengin yardımcı olduğu bir başka nokta da canlıların eşlerini veya yavrularını tanımalarıdır. Canlıların sahip olduğu bu detaylı sistemin rastlantısal bir biçimde meydana geldiği asla iddia edilemez. Bu kusursuz detayın sahibi, üstün bir bilgi ile hem ortamı hem canlının kendisini hem de kullandığı sistemleri sarıp kuşatan alemlerin Rabbi olan Allah’tır. Allah Kuran’da bu gerçeği bize şöyle bildirir:

Allah’ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece Biz onunla, renkleri değişik olan meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar (kıldık). İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah’tan ancak alim olanlar ‘içleri titreyerek-korkar’. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. (Fatır Suresi, 27-28)

  • Zebraların çizgileri onların tanınmalarını sağlar:

Zebranın başından tırnaklarına kadar tüm bedenini kaplayan düzenli çizgiler, her zebrada farklıdır. Nasıl parmak izi her insanda farklıysa zebraların üzerindeki çizgiler de her birinde farklıdır. Bir zebranın çizgileri sanki onun kimlik kartı gibidir. Sürü içerisindeki bireyler birbirlerini, yavrular annelerini bu farklı çizgilerden ve kokularından tanırlar.

Allah her canlıyı bulunduğu ortamla en uyumlu özelliklere sahip olacak şekilde yaratmıştır. Zebralar da Allah’ın yaratma sanatının örneklerinden sadece birini oluştururlar. Allah yaratmada hiçbir ortağı olmayan, her şeyi kontrolü altında tutandır.

“İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyin Yaratıcısı’dır, öyleyse O’na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.” (En’am Suresi, 102)

Zebraların Çizgilerindeki Simetri ve Estetik Allah’ın Yaratma Sanatının Delillerinden Biridir

Zebralar yaşadıkları ortama son derece uyumlu şekilde yaratılmış vücut yapıları, biçimleri, renkleri ve desenleriyle özel bir koruma altına alınmışlardır. Bu canlıların bazılarının bedenleri bulundukları ortamla o kadar uyumludur ki canlıların sahip olduğu bu detaylı ve uyumlu sistemin rastlantısal bir biçimde meydana geldiği asla iddia edilemez. Bu uyumu en mükemmel biçimde canlıların içine ve yaşadıkları çevreye yerleştiren bir irade ve güç mutlaka vardır. Bu gücün sahibi üstün bir bilgi ile hem ortamı hem canlının kendisini hem de kullandığı sistemleri sarıp kuşatan Yüce Rabbimiz Allah’tır. Bu gerçek, zebraların çizgili kürklerinin tesadüfen oluşmasının imkansızlığını bir kez daha kanıtlar. Çünkü hayvanın bu çizgileri elde etmek için hiçbir çabası yoktur. O sadece Yüce Allah’ın kendisine ilham ettiği görevleri yerine getirmekte diğer bir deyişle hayatını devam ettirmekte, beslenmekte ve neslini devam ettirmeye çalışmaktadır. Bu nedenle sahip olduğu tüylerin rengini, şeklini ve siyah beyaz renklerini elde etmek için neler yapması gerektiğini bilmez.

Yüce Allah örneksiz yaratma ilmini kullarına bir kez daha göstermek, yarattığı sistemlerdeki üstün akıl gerektiren detayları hatırlatmak ve dünyayı çeşitli renk ve şekillerle süsleyerek sunduğu güzellikleri bildirmek için zebralar üzerinde tecelli eder. Allah üstün güç sahibi Yaratıcımızdır:

“Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, ona yalnızca “OL” der, o da hemen olur.” (Bakara Suresi, 117)

2012-05-03 19:01:55

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık