Bakıp da göremediklerimiz -15-

9 yıl önce
Bakıp da göremediklerimiz -15- için yorumlar kapalı
2.472 kez görüntülendi

Bakıp da göremediklerimiz -15-

Monarkların Bağışıklık Sistemi

Milkweedler son derece zehirli bitkilerdir. Pek çok hayvan için öldürücü olmasına rağmen Monark kelebeklerinin tırtılları çok şaşırtıcı bir şekilde, hiçbir önlem almadan zehirli Milkweed bitkisiyle beslenirler. Çünkü tırtılların Milkweed’in zehirine karşı bağışıklıkları vardır. Diğer birçok hayvan Milkweed’den kaçınarak uzak durduğu halde Monark kelebekleri yaprakların tümünü yiyebilirler. Ayrıca bu zehiri bir savunma aracı olarak da kullanırlar. Monark tırtılları diğerlerinden farklı olarak çok parlak renklere sahiptirler. Bu, düşmanları için bir uyarıdır ve onlara tırtılların yenemeyecek özelliklerde olduklarını gösterir. Tırtıllar kelebeklere dönüştüklerinde de bu zehir molekülleri, değişmeden ve çok güçlü bir şekilde vücutlarında kalır. Bu da Monarklar’a çok iyi bir savunma sağlar. (www.hayvanlaralemi.net )

Monark4

Yeşil Mucize: “Klorofil”

Saniyenin binde biri ile saniyenin iki binde biri arasında insan için bir fark yoktur. Her iki süre de insanın algılayamayacağı ve kavrayamayacağı kadar küçük sürelerdir. Saniyenin on milyonda biri kadar bir süre ise insanın hayal gücünü dahi aşacak kadar küçük bir süredir. İşte yapraklardaki klorofil molekülleri bu kadar kısa bir süre içinde harekete geçmekte ve olağanüstü işlemler başarmaktadırlar.

BİR milimetrekarelik bir alan düşünelim. Bu alan bir kurşun kalemin ucu kadar küçük bir yer kaplar. Şimdi bu küçük alanın içine 500 bin adet özel aygıt yerleştirelim. Bu aygıtların her biri çok özel bir tasarıma ve fonksiyona sahip olsun. Ayrıca bu 500 bin aygıtı çok özel bir paket sistemiyle koruma altına alalım.

Belki bu senaryo ilk okuyuşta insana imkansız gibi gelebilir. Ancak Allah’ın yaratışı kusursuz ve şaşırtıcıdır. Yukarıda bahsedilen örnek gerçek hayatta mevcuttur. Bir yaprağın ortasındaki bir milimetrekarede 500 bin adet klorofil bulunur. Çok karmaşık bir tasarıma sahip “klorofil molekülleri”, insan hayatı için çok önemli bir görevi yerine getirirler. (www.bitkidunyasi.net )

Bir an için sizden özel bir aygıt tasarlamanızın istendiğini varsayalım. Tasarlayacağınız bu aygıtın görevi su molekülünü parçalamak olsun. Bilindiği gibi, su iki hidrojen ve bir oksijen molekülünün biraraya gelmesi ile oluşmuştur. Tasarlanacak aygıt da hidrojen molekülünü oksijenden ayırmak zorundadır.

Sudaki hidrojen ve oksijen atomlarını birbirlerinden ayırmak için çok büyük bir patlamanın gerçekleşmesi veya su moleküllerinin binlerce derecede ısıtılması gerekir. Suyun 100 derecede kaynadığı düşünülürse, ihtiyacımız olan enerjinin miktarı daha iyi anlaşılabilir. Oysa sizden öyle bir alet tasarlamanız istenmektedir ki, ne patlamaya ne de binlerce derecelik ısıya ihtiyaç duyulsun. Tek enerji kaynağı olarak da gün ışığı kullanmanıza izin verilsin. Sizden istenilen ve tasarlayacağınız aygıtın yapması gereken zor bir görev daha vardır. Havadaki karbondioksiti, elde ettiği hidrojen ile birleştirmek.

R0153

Bilim dünyası klorofilin işlevlerini çözmeye çalışıyor

Bu işlemi gerçekleştirebilecek bir aygıt yaparsanız, bilim tarihine isminizi altın harflerle yazdırırsınız. Çünkü bilim dünyası halen yukarıda belirttiğimiz işlemi bitkilerin nasıl gerçekleştirdiğini bulmaya ve anlamaya çalışıyor. İşte “klorofil” isimli molekül söz konusu işlemi gerçekleştirebilen yegane aygıttır. Klorofilin tasarımı incelendiğinde Allah’ın herşeyi nasıl ince bir hesap ve sonsuz bir akılla yaratmış olduğu daha iyi görülür.

55 karbon atomunun, 72 hidrojen atomunun, 5 oksijen atomunun, 4 azot atomunun ve 1 magnezyum atomunun çok özel bir sıra ve çok özel bir tasarımla birleştirilmesi sonucunda klorofil molekülü oluşturulmuştur. Bu molekülün görevini yapabilmesi için her atomun yerli yerinde olması gerekir.(Harun Yahya, Yeşil Mucize Fotosentez)

Klorofilin görevini nasıl yaptığını tam olarak kavramak insanın algı sınırlarının dışındadır. Çünkü insan zamana bağlı bir canlıdır ve algılayabildiği zaman aralığı belirlidir. İnsan bir saniye ile 10 saniye arasındaki farkı algılayabilir. Oysa saniyenin binde biri ile saniyenin iki binde biri arasında insan için bir fark yoktur. Her iki süre de insanın algılayamayacağı ve kavrayamayacağı kadar küçük sürelerdir. Saniyenin on milyonda biri kadar bir süre ise insanın hayal gücünü dahi aşacak kadar küçük bir süredir. Klorofil aygıtı işte bu kadar kısa bir süre içinde harekete geçmektedir.

Saniyenin milyonda birindeki akıl almaz reaksiyonlar

Bilindiği gibi, ışık fotonlardan oluşmuştur. Yeşil yaprakların içindeki suya çarpan ışık, klorofil aygıtına yüklenir. Bu yükleme klorofilde bulunan atom altı parçacıklarını harekete geçirir ve yörüngelerini değiştirir. Bu işlem saniyenin on milyonda biri kadar kısa bir sürede gerçekleşir ve atom altı parçacıklar o anda su molekülündeki hidrojeni oksijenden ayırırlar. Bu işlem o kadar hızlı gerçekleşir ki, bilim adamları atom altı parçacıkların hidrojen ve oksijeni birbirlerinden nasıl ayırdığını halen anlayamamışlardır.

Ayrılan hidrojenler, enzim ya da katalist denilen daha büyük, spiral şekilli protein molekülleri tarafından yakalanırlar. Bu enzimler onları tutmak için özel olarak tasarlanmış bir şekle sahiptirler. Bunlar hidrojeni, içeri alınan karbondioksitle öyle bir şekilde biraraya getirirler ki, her iki molekül de beraber çok yüksek hızda dönerek kimyasal olarak birbirlerine karışırlar. Bu anlaşılması zor işlemi bilim adamları da tam olarak çözememişlerdir. Çünkü bu sistemi izole ederek inceleyebilecek imkanlara henüz sahip değildirler. Onlar sadece ortaya çıkan durumu değerlendirerek işlem sırasında neler olmuş olabileceği hakkında yorum yapmaktadırlar.

R0097

Tek bir klorofil molekülünün içinde insanın nasıl çalıştığını dahi çözemediği bir sistem vardır. Üstelik bu sistem saniyenin on milyonda biri kadar kısa bir süre içinde harekete geçmektedir. İnsanoğlu, sahip olduğu bütün teknolojiye rağmen, laboratuvar ortamında klorofil molekülünün başardığı işi başaramamaktadır. Şüphesiz klorofilin sahip olduğu tasarım ve yaptığı iş, Allah’ın örneksiz ve benzersiz yaratmasının ve sonsuz ilminin delillerinden biridir. Kuran’da, Allah’ın ilminin sonsuzluğunu haber veren ayetlerden biri şöyledir:

“Sizin ilahınız yalnızca Allah’tır ki, O’nun dışında ilah yoktur. O, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır.” (Taha Suresi, 98)

Bir kurşun kalemin ucu bir milimetrekarelik bir yer kaplar. Bir yaprağın üzerindeki kurşun kalem ucu kadar bir alana 500 bin adet özel aygıt, yani klorofil yerleştirilmiştir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık