Çöllerin Mucize Canlısı Develer Bilime İlham Kaynağı Oluyor

10 yıl önce
Çöllerin Mucize Canlısı Develer Bilime İlham Kaynağı Oluyor için yorumlar kapalı
2.234 kez görüntülendi

Çöllerin Mucize Canlısı Develer Bilime İlham Kaynağı Oluyor

Develerin Burnu Afrika’nın En Büyük Enerji Projesine İlham Oldu

Develerin yaşadığı kavurucu sıcaklıktaki çöllerde, ısı yüksek olmasına rağmen buharlaşacak su olmadığından nem oranı oldukça azdır. Nem oranının bu kadar düşük olduğu bir ortamda, devenin nefes alırken havadaki nemi kaybetmemesi gerekir. Bunun için de, Yüce Allah develerin burnunu büyük, kıvrımlı ve süngerimsi bir dokuyla kaplı olarak yaratmıştır. Bu kusursuz burun yapısı sayesinde develer, havada bulunan nemin %66‘sını tutabilirler. Böylelikle, nefes aldığında 40°C’den fazla olan ısıyı, 20°C civarına düşürerek akciğerlere elverişli hale getirirler. Her yönü ile mucizevi özelliklere sahip olan bu çöl hayvanı, Yüce Allah’ın yarattığı sistem vesilesiyle havadaki sıcaklığı hesaplayarak soluyacağı havayı soğutmaktadır.

İşte, develerin burnundaki bu sistemden esinlenen bilim adamları da devedeki bu sistem keşfedilmeden önce hayal bile edilemeyecek bir proje üzerinde çalışmakta, çölde bir orman üretmeyi ve Sahra’yı devasa bir enerji istasyonuna çevirmeyi planlamaktadırlar. Projeye göre; çölün %1’inden biraz daha fazla alanda üretilecek enerji, bütün dünyadaki enerji santrallerinin ürettiği enerji miktarına eşit olacaktır. Tasarlanan sistemde çölün çevresindeki okyanus ve denizlerden alınan su, tuzdan arındırılıp, aynalar kullanılarak elde edilen güneş enerjisi sayesinde, pompa ve borular ile çöle getirilecek ve su, devenin burnundan ilham alınan bir sistem ile bitki köklerine ulaştırılacaktır. Stratejik olarak yerleştirilen çitler ise serayı serin tutarak bitkilerin büyümesi için ideal sıcaklığı oluşturacaktır. Bu sayede buharlaşmanın ve sızıntının neden olduğu su kaybı en aza indirilecek ve çölün bazı alanları 8°C’ye kadar soğutulabilecektir. Görüldüğü gibi develerin burnundaki mükemmel yapıdan esinlenen bilim adamları Yüce Allah’ın üstün yaratma sanatını örnek almışlardır. Ayette bu gerçek şöyle bildirilir:

“Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.” (Araf Suresi, 54)

Develer 10 Dakikada 130 Litre Su İçebilmelerine Rağmen Hayati Fonksiyonlarını Nasıl Kaybetmezler?

devebilim2(1)İnanılmaz özelliklere sahip olan develer, çöl sıcaklarında uzun süre susuz yaşayabilecek şekilde yaratılmışlardır. 10 dakikada 130 litre su içebilen develer, günler süren yolculuklarında ihtiyaçları olan sıvıyı midelerinde depolayabilirler. Normal şartlarda çoğu memeli hayvan, dışarısının sıcaklığı fazla olduğunda soğumak için terler. Bu şekilde vücutlarındaki su, kısa zaman içinde ter yolu ile dışarı atılır. Ancak develer terlemek yerine vücut sıcaklıklarını normal vücut sıcaklıklarının 11°C üstüne kadar arttırırlar. Böylece, vücutlarındaki suyu uzun süre muhafaza edip, sudan maksimum derecede faydalanırlar. Bir insanın normal vücut sıcaklığı 37°C iken, vücut sıcaklığındaki değişiklikler zararlı ve ölümcüldür. Oysa Yüce Allah’ın mükemmel yaratması ile develer bu durumu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Çöl yaşamına uygun olarak yaratılan develerdeki bu mekanizmada asıl dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, devenin 130 litre suyu 10 dakikada içmesine rağmen hayati fonksiyonlarını devam ettirebilmesidir. Kandaki su miktarı aşırı ölçüde değişmesine rağmen devenin hayatının tehlikeye girmemesi hayret edilecek bir durumdur. Üstelik develer bu kadar çok su içerek kanlarının hacimlerini %30 oranında seyreltirler. Başka bir canlının dolaşım sistemi kanın bu oranda seyreltilmesine dayanamaz. Çok su içtiğimizde kandaki su oranı diğer maddelere oranla artar. Kan hücrelerinin içinde daha az oranda su olduğu için, hücre dışarıdan su emmeye başlar. Böylece, hücreler aşırı şekilde şişerek patlarlar ve ölüme sebebiyet verirler. İşte, Z. Etzion ve R. Yagil adlı biyologlar develerin bu kadar çok suyu içmelerine rağmen nasıl hayatta kalabildiklerini araştırdılar ve susuz kalmış bir devenin içtiği suyu doğrudan kan damarlarına aldığını, diğer bütün organların bu değişikliğe göre ayarlandığını tespit ettiler.

 

Develerin kanlarındaki su miktarını yüksek oranda arttırmalarına rağmen hücrelerin patlamasını engelleyen şey, kan hücrelerini çevreleyen özel bir protein tabakasıdır. Bu tabaka ozmos nedeniyle şişen hücrelerin duvarlarındaki stresi karşılayarak, hücrelerin parçalanmasını engellemekteydi. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah develerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için hücrelerini, şişerek patlamayacak şekilde, eliptik (oval) olarak mükemmel bir yapıda yaratmıştır. Kuran’daki “Ellerimizin yaptıklarından kendileri için nice hayvanları yarattığımızı görmüyorlar mı? Böylece bunlara malik oluyorlar.” (Yasin Suresi, 71) ayeti Yüce Allah’ın mükemmel yaratma kudretini en güzel şekilde açıklamaktadır.

Yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlının sahip olduğu benzersiz özelliklerin nasıl ortaya çıktığını düşünen bir insan, bunların tek bir tanesinin bile bilinçsiz olaylarla ortaya çıkamayacağını, kendiliğinden bir canlının kusursuz özellikler kazanamayacağını, bu canlının tek bir parçasının bile tesadüfen oluşamayacağını hemen anlayacaktır. Bütün hayvanlar, bitkiler, insanlar Allah tarafından eksiksiz bir şekilde yaratılmışlardır. Akıl ve vicdan kullanarak düşünen insanlar için bu çok açık bir gerçektir.

Bu gerçeği kavramak ve tüm yaşamını buna göre ayarlamak, her insanın kendi faydasına olacak bir davranıştır. Çünkü insanın dünyadaki görevi, Allah’ın ihtişamlı yaratışını görmek ve bu yaratılış karşısında Allah’ın sonsuz gücünü ve ilmini takdir edebilmektir:

“Sizin ilahınız yalnızca Allah’tır ki, O’nun dışında ilah yoktur. O, ilim bakımından herşeyi kuşatmıştır.”(Taha Suresi, 98)

Mucizevi Şeffaf Göz Kapağı

Develerin gözleri, kum fırtınalarından korunmak için üç ayrı kapağa sahip olarak yaratılmıştır. Fakat bilindiği üzere göz kapaklarımızı kapattığımızda dışarıdaki ortamı göremeyiz. Bu durumda çölde uzun yolculuklar yapan devenin kum fırtınası olduğunda, görmeden yoluna devam etmesi sorun olacaktır. Ancak Yüce Allah’ın Alim ismi develerin göz kapaklarında en mükemmel şekilde tecelli eder ve şeffaf göz kapaklarıyla devenin  yürürken önünü görebilmesine vesile olur. Bu şeffaf göz kapakları tıpkı bir gözlük gibi hayvanın gözlerini hem kum tanelerinden korur, hem de gözleri kapalıyken bile ışığı görebilmesini sağlar. Uzun ve sık olarak yaratılan kirpikler de tam ihtiyacı olan korumayı sağlayacak özelliktedir. Ayrıca, gözlerin etrafındaki sert kemikler darbelere karşı koruma sağlamalarının yanı sıra, güneş ışınlarına karşı gözü en iyi şekilde muhafaza ederler. İşte Rabbimiz’in sonsuz ilmi ve yaratma sanatı, develerde olduğu gibi tüm canlılarda muazzam bir şekilde tecelli eder.

“Gözler O’nu idrak edemez; O ise bütün gözleri idrak eder. O, latif olandır, haberdar olandır.” (Enam Suresi, 103)

Herşeyi Öğütebilen Sindirim Sistemi ve Sudan Maksimum Fayda Sağlayan Ürolojik Sistem

Allah develerin sindirim sistemini çöldeki besin çeşitliliğinin azlığına uygun olarak yaratmıştır. Develer yiyecek bulamadıkları takdirde yiyecek sınıfına girmeyen kauçuk, diken gibi maddeleri yiyebilirler. Yüce Allah’ın yarattığı güçlü dişleri, yarık şeklindeki üst dudakları ve özel ağız yapısı sayesinde bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirler. Elbette her şeyi öğütebilecek kadar güçlü mideleri de en büyük yardımcılarıdır. Salgılarının çözücü etkisiyle en sert maddeleri bile kolaylıkla hazmederler. Diğer memelilerde tek bir odadan oluşan mide, develerde 800 odadan oluşur. Besinler ve su bu odacıklarda saklanır. Develer ayrıca, midelerinde bulunan sindirimi sağlayan bakteriler yoluyla diğer canlıların sindiremedikleri selüloz maddesini kolaylıkla sindirirler. Rabbimiz’in yarattığı bu üstün özellikler sayesinde, normal şartlarda günde 30–50 kilo besin alabilirken, zor şartlarda günde sadece 2 kg kuru otla bir ay boyunca yaşayabilirler.

Develerdeki, vücuttaki kanı temizlemekle görevli olan böbrekler de, bir yaratılış harikasıdır.  Develerin böbrekleri çöl şartlarına uygun olarak az miktarda sıvı ile çalışabilirler. Develer, mucizevi özellikteki böbrekleri sayesinde, su bulamazsa rahatlıkla tuzlu deniz suyu içebilir. Suyun geri emilimini sağlayan idrar kanalı da diğer hayvanlardan daha uzundur. Böylece suyun geri emilimi de daha fazla olur ve su kaybı az olur. Bu şekilde, suyun kıt olduğu dönemlerde 5–10 litre olan günlük idrarı %90 oranında azaltabilirler. Normal şartlarda memelilerin büyük bir kısmı, böbreklerinde biriken üre kana karıştığı takdirde zehirlenerek ölürler. Develerde ise bu durum farklıdır. Develerin böbrekleri, vücutlarındaki üreyi temizleyerek, defalarca karaciğerden geçirir. Bu sayede sudan ve besinlerden çok yüksek düzeyde fayda sağlamış olurlar. İşte develerin organlarındaki her mükemmel ayrıntı, bütün üstün sıfatların sahibi Yüce Allah’ın kudretini gösterir.

Gebelik ve Yavrunun Beslenmesi

Develerin gebelik süresi 13 aydır. Yavru develer, bu süre sonunda genelde kış mevsiminde dünyaya gelirler. Doğum vakti Allah’ın dilemesiyle kurak çölün taze otlarla kaplandığı ve birçok su kuyusunun bulunduğu bir dönemde gerçekleşir. Yavrular 1,5 yıl boyunca anne sütüne ihtiyaç duyarlar. Ancak kurak bir ortamda bu konuda da iktisat yapılması gerekir. Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın mükemmel düzenlemesiyle süt sadece yavruyu emzirme vakitlerinde gelir.

“Onlar görmediler mi ki, Allah yaratmaya nasıl başlıyor, sonra onu iade ediyor? Şüphesiz, bu Allah’a göre kolaydır.” (Ankebut Suresi, 19)

Tıbbın Yeni Umudu Deve Kanı ve Şifa Kaynağı Deve Sütü

Sonsuz ilim sahibi Yüce Allah’ın çöllerde insanların emrine vermek üzere yarattığı develer, bilim adamlarına göre tıbbın geleceğine ışık tutmaktadır. Çünkü kısa bir süre önce bilim adamları sadece develerin kanında bulunan Nanobady denen antikorların tedavi edici özelliğe sahip olduğunu keşfetmişlerdir. Deve antikorlarının virüsleri takip edip öldürmede başarılı olduğunu gören araştırmacılar, AIDS ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde antikorların çok etkili olabileceğini belirtmektedirler.

devebilim4Deve kanının yanı sıra yüzyıllardır çöldeki göçebeler tarafından besin kaynağı olarak kullanılan deve sütünün faydaları da oldukça fazladır. Yüce Allah’ın mucizevi özelliklere sahip olarak yarattığı develerin sütü insanlar için şifa kaynağıdır. Bu şifa içeceği, inek sütünden 10 kat daha fazla demir ve 3 kat daha fazla C vitamini içerir. Vitamin ve mineraller açısından zengin olan deve sütü, aynı zamanda birçok hastalık için de tedavi edici özelliğe sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucunda bu sütün diyabet hastalarında belirtileri azaltarak yaşam kalitesini yükselttiği, otistikler üzerinde olumlu etkileri olduğu, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve bu sebeple beliren hastalıkların tedavisine yardımcı olduğu tespit edildi. Bütün bunların dışında, develerden elde edilen sütün,  su ve besin ihtiyacının fazla olduğu çöl şartlarında yaşayan insanlar için önemi de elbette çok büyüktür. Yüce Allah; etinden, sütünden ve gücünden faydalandığımız develer gibi pek çok hayvanı ve daha nice nimetleri kullarına sunmuştur. Rabbimiz’in Kuran’da haber verdiği gibi bu canlıların varlığı müminler için birer ibret ve tefekkür kaynağıdır:

‘’Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır, size onların karınlarındaki fers (yarı sindirilmiş gıdalar) ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz.’’ (Nahl Suresi, 66)

Kuran Mucizesi: Sapsarı Erkek Deve Sürüleri

Bilim adamlarının güneşte oluşan patlamaları incelemeleri, Kuran mucizelerinden birini daha ortaya çıkardı. İncelemeler sonucunda güneşten püskürme ile yükselen alevlerin –yanan bir sarayın etrafını aydınlatması gibi- 4 milyar km2’ye varan bir alanı aydınlattığı tespit edildi. Üstelik bu alevlerin çift hörgüçlü deve şeklinde olduğu görüldü.

Resimlerde görüldüğü gibi alevler deve sürülerine benzemektedir. İşte bilim adamlarının elde ettiği bu son bilgiler, Kuran’daki Mürselat Suresi 32. ve 33 ayetlerinde şöyle haber verilmiştir “Gerçekten o, sanki her biri saray olan bir kıvılcım saçar. Her biri (kıvılcımlar), sanki sapsarı erkek deve sürüleri gibidir.”

Ayrıca, kıvılcımlardan çıkan gamma dalgaları bir matris dalga mekaniğine ardış edilirse eğri boyunlu bir deve grafiğinin saklı olduğu görülür. Bilim adamlarının günümüzde yaptıkları araştırmalar sonucunda bulduğu güneşten uzaya fırlayan saray gibi dev alevlerin deve sürüsüne benzediği gerçeğini, Kuran-ı Kerim asırlar öncesinde açıklamıştır.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık