Kanatlarını Yukarı Doğru Çırparak Enerji Tasarrufu Sağlayan Yarasalar

10 yıl önce
Kanatlarını Yukarı Doğru Çırparak Enerji Tasarrufu Sağlayan Yarasalar için yorumlar kapalı
2.432 kez görüntülendi

Kanatlarını Yukarı Doğru Çırparak Enerji Tasarrufu  Sağlayan Yarasalar

Yarasaların Enerji Tasarrufu Sağlayan Kanatlarının Yapısal Özellikleri

  • Kanatlardaki esnek yapı kanat ağırlığını telafi eder:Yarasalar3

Yarasaların ağır, kaslı el gibi bükülebilen birçok ekleme sahip bir kanat yapıları vardır. Fakat bu etli, kemikli ve eklemlerle dolu, ele benzeyen kanatlar çok esnektir. Bu esneklik kanat ağırlığını telafi eder ve yarasaya uçuş sırasında büyük bir üstünlük sağlar.

  • Kanatlardaki zarımsı örtü havayı itme özelliğine sahiptir:

Yarasalarda kanat yüzeyi veya uçmayı sağlayan zarımsı örtü, iki tabakalı deriden meydana gelmiştir ve ayaklar ile ön kollar arasında gerilmiş bir durumdadır. Bu ince deri uçuş sırasında kanat inip kalktıkça havayı iter. Bu üstün özellikler sayesinde yarasalar, kanatlarını yukarı doğru çırparlarken ve bedenlerine doğru esnetirlerken enerjilerinin sadece %65’ini kullanırlar. Eğer kanatlarını tamamen açarak uçsalardı enerjilerinin daha fazlasını kullanmak zorunda olacaklar ve çok enerji harcayacaklardı.

  • Yarasaların kanatlarının bedene bağlanış biçimi enerji tasarrufu sağlar:

Yarasaların kanat yapıları uçakla karşılaştırılarak açıklanabilir. Bir uçakta kanatlar gövdeye bağlıdır ve motorun itme gücüyle hareket sağlar. Kanatların tek başına hareket sağlayıcı bir özelliği yoktur. Yarasalarda ise kanat hayvanı hem havada tutar, hem de uçma hareketini sağlar. İşte yarasanın uçuşu bu bakımdan helikopter uçuşuna benzetilebilir. Yarasa kanadının üst kısmı dış bükey olup alt kısımdan daha uzundur ve hafif çapraz bir şekilde yarasanın vücuduna bağlanmış durumdadır. Kanadın hareketiyle iç bükey alt kısımda sıkışan hava kanadın altından geçerken kanadın çapraz konumlu olması nedeniyle aynı zamanda kanadın ön kısmına ulaşır. Bu özellik, yarasanın uçma hızını arttırır. Bu nedenle aşağıya doğru kanadı hareket ettirmek için çok daha az bir güç harcar. Ancak aynı zamanda havada uçma sırasında özellikle ileri hareket için ileri çekme gücü gerekir. Böyle bir ileri çekme gücü oluşturmadan havada asılı durmayı başarmak imkânsızdır. İşte bu noktada yarasanın kanat şekli ürettiği kaldırma gücünü maksimum düzeye çıkarır. Bu şekilde ileri çekme gücü en aza indirgenmektedir.

  • Yarasaların kanatlarının uç kısmındaki kemik ve kasların ağırlığı azdır:

Kuşlar uçuş sırasında kanatlarındaki tüyleri açıp kapayarak havanın kanatlarından geçişini kontrol ederler. Yarasaların da kuşlar gibi havanın geçişini kontrol etmemeleri onlara uçuşlarında bir kolaylık sağlar. Yarasalar kanatlarını uçarken sürekli çırparlar, kuşlardaki gibi kanat çırpmadan uçma yani süzülme hareketi yarasalarda görülmez. Bu açıdan düşünüldüğünde kanatlarını sürekli çırpmaları zor gibi görünse de Yüce Allah yarasa kanadını bu duruma elverişli özelliklerle yaratmıştır. Bunlardan en dikkat çekici olanı kanadın vücuda bağlandığı yere (pivot) yakın kısımlarda kemik ve kasların ağırlığının en aza indirgenmiş olmasıdır. Yarasanın sahip olduğu bu özellik atlarda da görülmektedir. Kanadının uç kısımlarının ağırlığının az olması sayesinde yarasanın sürekli kanat çırpması kolaylaşır ve tıpkı atların ağır yüklerle kilometrelerce mesafeyi yorulmadan koşması gibi yarasalar da bu kanat özellikleri sayesinde yorulmazlar. Yarasa kanatlarındaki kasların lifleri çok uzundur:

Yarasaların pençe kemikleri oldukça iridir ve uca doğru incelir. Kanadı açan, geren kasların lifleri çok uzundur ve uçma kasları omuzdan gerildiğinde kanadı otomatik olarak açar. Bu sayede yarasa uçmaya hazır hale gelmek için çok az enerji harcar. Kuşların kanatları uçak kanatlarındaki menteşeler gibidir, yarasa kanatları ise çok daha esnektir. Yarasaların derisi ve kemikleri uçarken bükülebileceği kadar esnek bir yapıdadır. Alçak hızla uçarken bu esnek kanatların yarasaya sağladığı en büyük avantaj ona manevra yapabilecek bir özellik kazandırmasıdır.

  • Yarasaların Enerji Tasarrufu Sağlayan Kanat Yapılarını Allah Yaratmıştır:

Yarasalar2(1)

Yarasalar, vücut ölçüleri düşünüldüğünde oldukça küçük canlılardır. Bu kadar küçük boyutlardaki bir canlının hareket etmesi için sürekli kanat çırpmak zorunda olduğu düşünüldüğünde bu küçük canlının taşıyabileceği enerji miktarını çok hesaplı kullanması gerektiği anlaşılır. Kanatların katlanma şekli, kanatlardaki eklem yapısı ve en az enerji harcayarak en fazla hareketi sağlayacak çırpma hareketi çok ince olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle yarasanın kanat yapısı ve kanat çırpma bilgisinin aynı anda var olması gerekir. Aksi takdirde yarasanın küçük bedeninde var olan toplam enerji, ağır, kaslı ve çok fazla eklemli geniş kanatları sürekli hareket ettirmeye yeterli olmazdı.

Yarasalar

Yarasaların enerji tüketimini hesaplamaları, bu hesaplarla kanatlarının yapısını tasarlamaları ve kanat çırpma modeli geliştirebilmeleri elbette kendi akledebilecekleri bir yetenek değildir. Yarasaların kanatlarındaki mükemmel özellikleri yaratan ve yukarı doğru kanat çırpma bilgisini bahşeden bu şekilde enerji tasarrufu sağlamalarını ilham eden Yüce Rabbimiz’dir.  Kuran’da şöyle buyrulur:

“Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız (Allah), göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O’ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.” (Duhan Suresi, 7-8)

www.yaratilismucizesi.com

 

Yarasa kanatları üzerinde inceleme yapan araştırmacılar, yarasaların kanatlarını çok mükemmel bir biçimde kontrol ettiklerini belirlemişlerdir. Uçma

sırasında yarasaların kanatları, kuşlarda olduğu gibi yukarıdan aşağıya ve sonra geriye doğru çırpılmaz; yalnızca bir dönme hareketi yapar. Yarasalar, uçuşlarında çok büyük bir avantaj oluşturan bu mükemmel kontrol sistemiyle, helikopterin ileri ya da geri giderken pervanenin her dönüşünde kendini yukarıya kaldırmasına benzeyen bir sistemle havalanırlar.

Kuşların kanatlarından farklı olarak, yarasaların kanatları, gergin bir durumda tutulur ve uçuş esnasında, kanadın ne kadar bükülüp katlanacağına dair sınır değerleri vardır. Kanatların bükülüp katlanmasında sınır değerlerin olması Yüce Allah’ın her şeyi belli bir ölçü ile yaratmasına bir örnektir.

Allah Yarasa Kanatlarını Narin Fakat Sağlam Yaratmıştır

Kuş kanadıyla karşılaştırıldığında yarasa kanadı daha ince ve narin yapıdadır. Ancak Yüce Allah, yarasa kanadını esnek ve ince yapısına rağmen oldukça sağlam olarak yaratmıştır. Yarasa kanatlarındaki deri, doktorların ameliyatlarda kullandığı lastik eldivenlerden beş kat daha ince olmasına karşın kanattaki elastik fibriller (kuvvet ya da basınçla kanadın hacminin genişlemesini ve tekrar daralmasını sağlayan esnek yapılar) kanat derisini bir delinmeye karşı cerrahi eldivenden üç kat daha fazla dirençli yapmaktadır. Yarasa kanadının diğer bir özelliği ise kendini yenileyebilmesidir. Nitekim meyve yarasasının (Eidolon helvum) kanadında oluşan iki cm çapındaki bir delik sekiz günde tamamen iyileşmektedir.

 

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık