Teknolojiye İlham Kaynağı Olan Canlılara Örnekler

10 yıl önce
Teknolojiye İlham Kaynağı Olan Canlılara Örnekler için yorumlar kapalı
4.373 kez görüntülendi

Teknolojiye İlham Kaynağı Olan Canlılara Örnekler

Uçuş Teknikleriyle Teknolojiye İlham Kaynağı Olan Canlılar

Bilimsel çevreler uçak teknolojisinde büyük gelişmeler kaydedildiği konusunda hemfikirdirler. Ancak aeorodinamik harikalara sahip canlılarla kıyaslandığı zaman en gelişmiş hava aracı bile sadece kabataslak bir kopyadan öteye geçememektedir. Bilim adamları canlıların mükemmel özelliklerini taklit ederek daha gelişmiş uçuş teknikleri geliştirmeyi hedeflemektedirler.

Akrobat Bal Arıları: 

Arıların gözlerinde 3.000 ila 4.000 küçük lens bulunur. Her lens içinde birden fazla alıcı vardır. Ortadaki lens yan alıcılardan daha geniştir. Dolayısıyla arılar, tam önlerini daha iyi görürler. Bir mikron büyüklüğündeki bu küçük alıcılar, son derece özel optik sistemlerdir. Çünkü arı gözleri UV ışınına duyarlıdır ve görünür ışığın polarizasyonunu algılayabilirler.

Arıların gözlerinin polarize ışığı algılaması, yönlerini bulmaları için de çok özel bir iletişim sistemi geliştirmelerini sağlamıştır. Yönlerini polarize ışığa göre bulan arılar, besin kaynağını bulduktan sonra kovana dönüp diğer arılara besin kaynağının uzaklığını ve yönünü bildirmek için özel bir görsel kod (dans) kullanırlar. Bu iletişim arıların çok mükemmel bir görsel süreç ve algılama sistemine sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Bal arılarının gözlerindeki bu optik tasarımı örnek alan bilim adamları kompleks manevralar yapabilen navigasyon sistemleri üretmişlerdir.

www.kuslarinveucusunkokeni.com

Canlılar günümüz teknolojisinin bütün imkanlarına rağmen hala tam taklit edilemeyen kompleks sistemleriyle, dünyadaki yaşamın geleceğini garanti altına alacak sırlara sahiptirler. Üstelik bu milyonlarca yıldır böyledir, çünkü canlıların tümü, Yüce Allah’ın  yarattığı kusursuz eserlerdir. Rabbimiz, hayranlık uyandırıcı sanatını insanların görebilmeleri, görüp üzerinde düşünebilmeleri için böyle ihtişamlı şekilde sergilemektedir. Bu gerçeğe bir Kuran ayetinde şöyle dikkat çekilir:

“… Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O’nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir.” (Araf Suresi, 54)

Bilimadamlar1a

Uçuş Navigasyon Sistemine Sahip Sirke Sineği

Cornell Üniversitesi’nden Leif Ristroph’un başkanlık ettiği bir grup bilim adamı, sirke sineğinin (Drosophila melanogaster) türbülansta ve rüzgarlı havada uçarken rotasını düzeltmede kullandığı mekanizmaları araştırmıştır.

Bilim adamları, sirke sineğinin modern jet uçaklarında kullanılan otomatik dengeleme sistemine benzer, ani sapmalarda tepki veren bir dengeleme sistemi bulunduğunu saptamıştır. Araştırmada, sirke sineğinin kanatlarına yapıştırdıkları 1.5 milimetre uzunluğundaki ince tel vasıtasıyla manyetik alan oluşturarak onları yollarından sapmaya zorlayan bilim adamları, bu deneylerini, saniyede 8 bin kare çekim yapabilen yüksek hızlı kamerayla görüntülemişlerdir.

Sirke sineğinin kanatlarında bulunan küçük titreşimli organlarının sineğin uçuş açısı ve hızını belirleyen doğal “jiroskop” (yön ölçümü veya ayarlamasında kullanılan, açısal dengenin korunması ilkesiyle çalışan bir alet) olduğunu saptayan bilim adamları, böceklerdeki uçuş kontrol mekanizmasının araştırılmasının, hareketli kanatlarla uçan, manevra kabiliyeti yüksek ve dayanıklı araçların yapılmasına da yardımcı olacağını düşünmektedirler.

Sinekler milyonlarca yıldır bu aerodinamik kurallardan yararlanarak uçmaktadırlar. Günümüzde en gelişmiş teknolojileri kullanan bilim adamlarının bile sineklerin uçuş tekniklerini tam olarak açıklayamamaları, Yaratılışın delillerinden biridir. Allah, düşünebilen insanlar için bir sinekte aklının ve ilminin benzersizliğini bize göstermektedir.

Kuran’da şöyle buyurulmaktadır:

“Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah’ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de.”(Hac Suresi, 73)

Bilimadamlar2

Kuşlardaki Süzülme Teknolojisi

Kuşlar mükemmel uçuş makineleridirler. Hava kuvvetlerinden yardım alarak Caltech’teki (California Institute of Technology) bilim adamları kuşların uçuş esnasındaki görsel algılarını inceleyerek daha iyi uçuş irtifa kontrolü sağlamayı hedefliyorlar.

Kuşlar Allah’ın kendilerine bahşettiği beyinleri ve kanatları vesilesiyle yiyecek ve eş bulma gibi birçok işleri rüzgarların değişen şiddet seviyesine rağmen gerçekleştirebilirler. Kuşların değişen rüzgar şiddeti karşısındaki önlemleri havada süzülmektir. Çünkü havada süzülme kanat çırpmaktan daha tasarrufludur. Nitekim kerkenez kuşları avlanırken, harcadıkları enerjiyi rüzgarı kullanarak da azaltırlar. Kanatları üzerindeki hava akımını arttırmak için rüzgarda süzülür ve eğer yeterli rüzgar varsa havada kanatları açık şekilde “asılı” kalabilirler.

Hava akımının yerden yukarıya doğru olması da onlara ayrı bir avantaj sağlayacaktır. Hava akımlarından yararlanarak enerji sağlayıp, bunu uçarken kullanmaya süzülme denir. Kerkenez, bu yeteneğe sahip birçok kuştan sadece biridir. Süzülebilme özelliği bu türlerin havadaki üstünlüğünün bir işaretidir. Bunlar, çevrelerindeki hava akımını saptamak ve uçuş mekanizmalarını kontrol etmek için, kerkenezlerin jirostabilize kafaları gibi çok duyarlı yöntemlere sahiptir.

Süzülerek uçuşun başlıca iki yararı vardır:

Birincisi, yiyecek ararken ya da avlanma alanını diğer kuşlardan korurken, havada kalabilmek için gerekli olan enerjiyi azaltır.

İkincisi, kuşa çok daha uzun uçuşlar yapabilme olanağı verir. Süzülerek uçan bir martı, kanat çırparken harcadığı enerjinin %70’ini tasarruf eder.

Bilim adamlarının bulgularına göre, küçük kuşlar da en az büyük kuşlar kadar havada süzülme yeteneğine sahiptirler.

Kuşların uçuş şekilleri tam anlamıyla bir yaratılış harikasıdır. Kuşlardaki bu eşsiz yaratılış özellikleri yıllardan beri uçak mühendislerinin ilham kaynağı olmuştur. Allah bu canlıları uçmaya en elverişli sistemlerle donatmıştır. Rabbimiz Kuran’ın bir ayetinde bu canlılara şöyle dikkat çekmiştir:

“Onlar, üstlerinde dizi dizi kanat açıp kapayarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahman (olan Allah’)tan başkası (boşlukta) tutmuyor. Şüphesiz O, herşeyi hakkıyla görendir.” (Mülk Suresi, 19)

www.karincamucizesi.com

Doğadaki tüm canlılar sahip oldukları malzeme ve sistemlerle, Allah’ın eşsiz yaratma sanatının birer örneğidir. Yaratılıştaki bu benzersizlik ve mükemmelliği örnek edinerek üretilen  pek çok teknolojik alet vardır. Bunlar Rabbimiz’in kullarına sunduğu nimetlerdir. Allah, benzersiz yaratmasının bir sonucu olarak, insanlara verdiği bu nimetlerin sayısının sayılamayacak kadar fazla olduğunu bir ayette şöyle bildirmiştir:

“Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Nahl Suresi, 18)

bilimadamlar3

Mikro Canlıların Teknolojiye İlham Kaynağı Olan Özellikleri

Bitkilerden ve hayvanlardan farklı olarak hızlı çoğalan ve biyokimyasal etkileri bakımından canlılar aleminin ve ekosistemin dengesini sağlayan mikrocanlılar, insan yaşamını da pek çok şekilde etkilemektedirler. Mikro canlıların sahip olduğu mekanizmalar, Yüce Allah’ın yaratmada hiçbir ortağı olmayan, sonsuz güç sahibi olduğunu ve herşeyi örneksiz yarattığını gösteren delillerindendir.

Yüce Allah’ın bu örneksiz sanatındaki sırları anlayabilmek için karşımızdaki bütün bu eserlerde O’nun gücünü görmek ve takdir etmek gerekmektedir.

Mikro canlıların örnek alındığı bazı alanlar şunlardır:

Bakteriyel Biyoyakıt

Kanada’daki Concordia Üniversitesi’ndeki bilim adamları, sütten peynir yapmaya yardımcı olan bir bakteri türü olan “lactobacillus lactis”i bitkilerden biyoyakıt yapmak için kullanmak amacıyla genetik değişiklikler yapmaya başlamışlardır.

Bakteriyel Sensörler

Bilim adamları suyun kalitesini ölçmek için bakterilerden faydalanmaktadırlar.  Tek hücreli bir canlı olan “protozoa” su kaynaklarındaki toksinleri algılamaktadır.

bilimadamlar4(1)

Bakteriyel Bilgisayarlar

Bilim adamları organik bilgisayarların mantık  devreleri olarak bakterileri kullanmak için bu canlıların üzerinde çalışmalar yapmaktadırlar.

Viral Piller 

Virüslerin adı hastalığı çağrıştırdığı için insanlar üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir. Fakat bu canlılara Yüce Rabbimiz’in bahşettiği kendilerini sürekli olarak yenileme özelliği, bilim adamlarına küçük, güçlü ve yüksek verimli piller yapmalarında ilham kaynağı olmuştur.

www.harunyahya.org

Tıp Alanındaki Yeniliklere İlham Kaynağı Olan Canlılar

Canlıların bedenlerinde üretilen maddeler örnek alınarak hazırlanacak ilaçlar veya tıbbi malzemeler bazı hastalıkların tedavisinde çığır açabilecek niteliktedir.

Doktor Kelebekler

Çok uzak mesafeden dahi seçilebilen göz alıcı renklere sahip kelebeklerin kanatlarının solmayan  renklerinin sebebi  fotonik yapılardır. Bu canlıların kanatlarındaki çok katmanlı tabakalar ve boşluklar hassas bir düzenle dizilerek fotonik kristal bir yapı oluşturmuştur.

Kelebeklerin kanatlarındaki yanardöner renklerden ilham alınarak üretilen renk değiştiren bantlar ise savaş alanında yaralanan askerlerin yaralarının şiddetini ölçmek için kullanılabilecektir.

Bilimadamlar2a(1)Deniz Yıldızından Tıbbi Atılım

Deniz yıldızının yüzeyindeki yapışkan madde kan damarlarındaki enfeksiyonun azaltılmasına yardımcı olacak, astım, bahar nezlesi ve artrit gibi hastalıklar tedavi edilebilecektir.

Kemik ve Kabuklar

Araştırmacılar kemik, diş ve yumuşakça kabukları gibi kompleks ve çok dayanıklı yapıların peptitlerden nasıl oluştuğunu araştırmaya devam etmektedirler. Bu araştırma başarıyla sonuçlanırsa kemik yenilenmesi, algı sistemleri, verimli enerji üretimi ve hastalıkların tedavisi gibi pek çok alanlarda kullanılabilecektir.

Görüldüğü gibi canlılardaki özellikler çok geniş bir alanda insanlara fayda sağlamaktadır. Allah Kuran’daki bir ayette hayvanlardaki faydalara şöyle dikkat çeker:

“Gerçekten hayvanlarda da sizin için bir ders (ibret) vardır; karınlarının içinde olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda sizin için daha birçok yararlar var…” (Müminun Suresi, 21)

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.


Yukarı Çık